Εκτός από τις ανωμαλίες συγγενών καρδιοπαθειών οι οποίες ανήκουν στην αρμοδιότητα της παιδοκαρδιοχειρουργικής υπάρχουν και οι επίκτητες ανωμαλίες αριστερής κοιλίας οι οποίες προκαλούνται από νόσους όπως π.χ. στεφανιαία νόσο, δημιουργώντας ανευρύσματα του τοιχώματος της καρδιάς (μυοκαρδίου) λόγω νέκρωσης ιστού, ρήξη μεσοκοιλιακού διαφράγματος όπως και ρήξη αριστερής κοιλίας για τον ίδιο λόγο, δηλαδή νέκρωση του μυοκαρδιακού ιστού λόγω ισχαιμίας.

Η χειρουργική αποκατάσταση των επίκτητων ανωμαλιών της αριστερής κοιλίας γίνεται με αφαίρεση του νεκρωμένου ιστού, τοποθέτηση εμβαλώματος – στην περίπτωση ρήξης μεσοκοιλιακού διαφράγματος – και συρραφή της αριστερής κοιλίας.

Η ρήξη αριστερής κοιλίας αντιμετωπίζεται με συρραφή επί υγιούς τοιχώματος της αριστερής κοιλίας.