Η τριγλώχινα βαλβίδα επιτρέπει τη μεταφορά φλεβικού αίματος από τον δεξιό κόλπο στην δεξιά κοιλία και από εκεί στους πνεύμονες προς οξυγόνωση, με επιστροφή του οξυγονωμένου πλέον αίματος στον αριστερό κόλπο.

Όταν η βαλβίδα της τριγλώχινας ανεπαρκεί λόγω παθήσεων (διάταση δακτυλίο, ενδοκαρδίτιδα ή ρευματική νόσο), η βαλβιδοπλαστική με τοποθέτηση προσθετικού δακτυλίου παρέχει τα καλύτερα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στην ανεπάρκεια της τριγλώχινας.

Περιγράφονται και άλλες τεχνικές πλαστικής της τριγλώχινας βαλβίδας όταν πρόκειται για περίσσεια ιστού της βαλβίδας κατά την οποία μπορεί να γίνει αφαίρεση ιστού, συρραφή και τοποθέτηση δακτυλίου.

Υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις στη χειρουργική αντιμετώπιση νόσων της τριγλώχινας βαλβίδας. Ορισμένοι θεωρούν ότι και να αφαιρεθεί δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στη λειτουργικότητα της καρδιάς. Άλλοι θεωρούν ότι εάν συνυπάρχει παθολογία της μιτροειδούς βαλβίδας και ο δακτύλιος της τριγλώχινας είναι μεγάλος, ακόμα και χωρίς να ανεπαρκεί η βαλβίδα, πιστεύουν ότι πρέπει να τοποθετηθεί δακτύλιος.

Η βάση της απόφασης για χειρουργική αντιμετώπιση της τριγλώχινας πρέπει να είναι η κλινική εικόνα του ασθενούς. Όταν, δηλαδή, ο πάσχων παρουσιάζει δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια και περιφερική φλεβική συσσώρευση.

Η χειρουργική αντιμετώπιση σε ασυμπτωματικούς ασθενείς ενδείκνυται πριν δημιουργηθεί διεύρυνση της δεξιάς κοιλίας ή δυσλειτουργία αυτής με υπερκοιλιακές αρρυθμίες ή κλινικά σημεία περιφερικής συσσώρευσης αίματος (οίδημα κάτω άκρων).