Η τριγλώχινα βαλβίδα βρίσκεται μεταξύ του δεξιού κόλπου και της δεξιάς κοιλίας και επιτρέπει τη διέλευση του αίματος από τον δεξιό κόλπο στην δεξιά κοιλία. Η παθολογία της τριγλώχινας, όπως και των άλλων βαλβίδων, οφείλεται, κυρίως, σε επίκτητες νόσους και λιγότερο σε συγγενείς ανωμαλίες, όπως το σύνδρομο Ebstein.

Στένωση της τριγλωχίνας βαλβίδας

Στένωση Τριγλωχίνας Βαλβίδας

Η βασική αιτία της στένωσης είναι η ρευματική νόσος. Η αντιμετώπισή της γίνεται, κυρίως με χειρουργική αντικατάσταση της βαλβίδας.

Ανεπάρκεια της τριγλωχίνας βαλβίδας

Ανεπάρκεια Τριγλωχίνας Βαλβίδας

Αποτελεί συχνότερη πάθηση της τριγλώχινας βαλβίδας και οφείλεται σε διάταση του τριγλωχινικού δακτυλίου και κακή λειτουργία των τενοντίων χορδών της βαλβίδας. Είναι, συνήθως, δευτεροπαθής πάθηση λόγω άλλης νόσου, όπως μεσοκολπικής επικοινωνίας, πνευμονικής υπέρτασης - από καρδιολογικά και αναπνευστικά προβλήματα - έμφραγμα δεξιάς κοιλίας ή λοιμώδους ενδοκαρδίτισας (κυρίως οφειλόμενης σε χρήση απαγορευμένων ουσιών). Η δευτεροπαθής ανεπάρκεια μειώνεται με τη βελτίωση της λειτουργίας της δεξιάς κοιλίας, εφόσον, βέβαια, αντιμετωπιστεί η οργανική νόσος που προκαλεί την ανεπάρκεια, δηλαδή αντικατάσταση ή πλαστικη΄μιτροειδούς βαλβίδας, σύγκλιση μεσοκολπικής επικοινωνίας, αντιμετώπιση του εμφράγματος και της λοιμώδους ενδοκαρδίτισας κλπ.